Isporuka sjetvene kombinacije – KUHN HRB302D+VENTA LC