TRAVA - strojevi za spremanje sijena i silaže
Distributeri slame

kuhn-Distributeri-slame

Značajke proizvoda

  • strojevi za dezintegraciju, distribuciju i upuhivanje bala slame
  • mogućnost korištenja strojeva za hranjenje (distribuciju bala sjenaže u valove)
  • nošeni ili vučeni strojevi
  • mogućnost utovara kvadratnih ili okruglih bala slame
  • kapacitet: 2,0-5,5 m³ (mogućnost utovara 1-3 okrugle bale dijametra 1,50 m)
  • fiksan usmjerivač slame (za objekte sa centralnim hodnikom) ili oscilirajući 300° (za objekte bez centralnog hodnika)
  • daljina bacanja slame 13 m (oscilirajući usmjerivač) ili 18 m (fiksan usmjerivač)
  • pogon preko priključnog vratila traktora
  • potrebna snaga traktora: od 70 KS