Radovi kod AGROMAIS d.o.o.

 

Na poljima poduzeća AGROMAIS d.o.o. prisustvovali smo istovremenoj berbi kukuruza uz odlične prinose, te razbacivanju mineralnog gnojiva i oranju na susjednoj parceli s koje je skinuta sjemenska soja.