Servis i rezervni dijelovi

Servis

Naša mobilna servisna služba ukloniti će kvar na vašem traktoru u vašem dvorištu, u najkraćem mogućem roku. Serviseri školovani u radionicama proizvođača u inozemstvu, posjetit će vas u servisnim vozilima opremljenim specijalnim alatima i svime što je potrebno za popravak. U slučaju potrebe, vaš traktor dopremiti ćemo u našu radionicu ili u radionicu jednog od ovlaštenih servisa.

01

Rezervni dijelovi

Naše dugogodišnje iskustvo u poslovanju s rezervnim dijelovima, te literatura i tehnička opremljenost koja nam je na raspolaganju, garancija su da ćemo pravilno identificirati dio koji Vam je potreban i isporučiti ga u najkraćem mogućem roku.

Centralno skladište rezervnih dijelova u Sesvetama opskrbljeno je najpotrebnijim dijelovima za servis i održavanje. Ostale dijelove naručujemo direktnom kompjuterskom vezom sa centralnih skladišta proizvođača. Radi približavanja korisnicima sa područja Slavonije, oformili smo i skladište rezervnih dijelova u našoj podruužnici u Bizovcu.

Dijelove po potrebi možemo isporučiti i poštom ili vlastitim vozilom, prema dogovoru.