Trendovi u preciznoj poljoprivredi

Prezentacija trendova u preciznoj poljoprivredi

Prednosti i načini primjene navigacije u poljoprivredi predstavljeni su u prostorijama novog prodajno-servisnog centra poduzeća POLJO-NOVA d.o.o. u Đakovu. U suradnji s našim partnerom poduzeća FINDRI d.o.o. organizirano je predavanje na temu GPS sustava u poljoprivredi. Sve prednosti, ali i uvid u budućnost primjene navigacijskih sustava u poljoprivredi predstavljene su u okviru predavanja zajedno s pratećom tehničkom opremom koja je neophodna za rad sustava. Izložene su brojne opcije i prilagodbe za modele strojeva bez pripreme i s pripremom za instalaciju navigacijskog sustava.

Nastavno na svjetske trendove u uvođenju navigacije i preciznih sustava u poljoprivredu sve je češća primjena GPS sustava i pametnih uređaja u svakodnevnom radu poljoprivrednika. Hvatanjem koraka u modernim tehnologijama rada krajnji korisnik ostvaruje i održava konkurentnu proizvodnju što rezultira smanjenjem troškova proizvodnje, utrošenog vremena rada po određenim operacijama te lakše praćenje parametara proizvodnje.

Praćenje ovih trendova omogućuje tehnička oprema (senzori, monitori i dr. instalacije) koja se može nadograditi na postojeću mehanizaciju (traktore, kombajne i priključke) te uz minimalne troškove može pružati visoku funkcionalnost. Naglašeno je kako prilikom nabave nove mehanizacije treba obratiti pažnju na strojeve i priključke koji u osnovnoj ili dodatnoj opremi već imaju pripremu za preciznu poljoprivredu i navigaciju te na takav način omogućiti maksimalnu funkcionalnost i preciznost opreme.

Ključne prednosti odnosile su se na sustave za zaštitu biljaka (prskalice), prihranu usjeva (rasipači mineralnog gnojiva) i postavljanje drenažnih cijevi. Ispred poduzeća POLJO-NOVA predstavljeni su rasipači mineralnog gnojiva poznatog svjetskog brenda KUHN. Najviše pozornosti privukao je model AXIS 40.2 sa svojom velikom zapreminom (kapacitet 3200 l), GPS sustavom za reguliranje širine rasipanja (max. 42 m), doziranjem količine rasipanja mineralnog gnojiva prema ranije izvršenom mapiranju plodnosti tla i drugih korisnih opcija.

Sve detalje, upute i savjete kao i usmjeravanje ka idealnim opcijama i rješenjima za krajnjeg korisnika možete saznati od stručnih timova ispred poduzeća POLJO-NOVA d.o.o i FINDRI d.o.o..